Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018 bidrager med viden om grupper af børn og unge, som har det særligt vanskeligt og derfor kan have brug for børnesociale indsatser.

Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018 er en statistisk baseret indikatorundersøgelse, som tager temperaturen på danske bør­ns velfærd og trivsel. Undersøgelsen er et opslagsværk med over 120 små statistiske beretninger fra otte velfærdsområder. Undersøgelsen belyser for eksempel børns materielle velfærd, deres helbredsmæssige og subjektive trivsel, deres sociale relationer og fritidsliv.

Børn og Unge i Danmark er en panelundersøgelse, som gentages hvert fjerde år. Det er de samme respondenter, som medvirker i dataindsamlingerne fra gang til gang. Danske børn og unge er i undersøgelsen repræsenteret ved fem aldersgrupper, nemlig 3, 7, 11, 15 og 19 år.

Børn og unge i Danmark følger børnebefolkningen over tid. Derved overvåger den bevægelser og udviklingstræk i børns trivsel og opvækstbetingelser. Den første udgave af undersøgelsen udkom i 2010 og den anden i 2014. 2018-rapporten er dermed den tredje i rækken.


Undersøgelsen er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og er støttet af Velux Fonden og Bikubenfonden.

Forfattere

Mai Hede Ottosen
Asger Graa Andreasen
Karen Margrethe Dahl
Anne-Dorthe Hestbæk
Mette Lausten
Signe Boe Rayce