Kulturen kom mere i fokus hos fondene i 2019: Fondene bevilgede flere midler og tildelte flere bevillinger til kultur i 2019.

I alt bevilgede fondene i 2019 næsten 3 mia. kr. til kulturområdet. Det er en stigning på næsten 0,5 mia. kr. eller 20 % fra 2016 til 2019. De bevilgede midler til kultur udgjorde 15 % af fondenes samlede bevillinger på 19,7 mia. kr. i 2019. Fondene øgede samtidig antallet af bevillinger fra 9.530 i 2016 til 15.076 i 2019. Det er en stigning på 5.546 eller 58 %. De udbetalte midler blev samtidig øget med 39 % eller 0,8 mia. kr. fra 1,9 mia. kr. i 2016 til 2,7 mia. kr. i 2019.

Kilder:

Analysen er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistiks fondsstatistik, herunder en række særkørsler foretaget for Fondenes
Videnscenter.