Komitéen for god Fondsledelse arbejder for at styrke og udvikle ledelsen af danske fonde. Faktaarket beskriver, hvad anbefalingerne går ud på, hvad formålet er med dem, og hvor langt fondene er med at efterleve dem.

Det er en forudsætning for at blive medlem af Fondenes Videnscenter, at fonden elller foreningen forholder sig aktivt til alle anbefalinger.


Kilder