I 2017 bevilgede almennyttige fonde og foreninger 2,2 mia. kr. til kulturområdet. Af dem går ca. 1 mia. kr. til offentlige institutioner.

Kulturen er det område, der modtog næstflest midler fra de almennyttige fonde og fondslignende foreninger i 2017. De bidrog med, hvad der svarer til 11 % af årets samlede bevillinger til kulturen, hvis man medregner midlerne fra det offentlige, dvs. kommunerne og staten.

Almennyttige fonde og foreninger yder dermed et vigtigt bidrag til et mangfoldigt kulturtilbud med plads til både det smalle og det brede kulturliv.

Udvalgte hovedpointer fra analysen
  • Fondene og de fondslignende foreninger gav i 2017 flest midler til offentlige institutioner. Nemlig ca. 1 mia. kr., hvilket svarer til 47 %.
  • Fondene og de fondslignende foreninger bevilgede i 2017 flere penge til aktiviteter (udstillinger, koncerter, opsætninger, erhvervelser m.v.) end til anlæg. I alt 1,3 mia. kr. (62 %) af fondenes bevillinger gik til aktiviteter på kulturområdet, mens 840 mio. kr. (38 %) blev tildelt som bevillinger til anlæg.
  • I 2017 modtog musikområdet 136 mio. kr. fra fondene og de fondslignende foreninger. Beløbet svarer til 6 % af fondsbevillingerne til kultur og til 9 % af de samlede kulturbevillinger, hvis man medregner bidragene fra det offentlige.
  • Scenekunstområdet modtog 224 mio. kr. fra fondene og de fondslignende foreninger. Beløbet svarer til 10 % af fondsbevillingerne til kultur og til 12 % af de samlede kulturbevillinger, hvis man medregner bidragene fra det offentlige.
  • Fondenes bevillinger til billedkunst udgør 112 mio. kr., hvilket svarer til 5 % af de samlede fondsbevillinger til kultur og til 46 % af de samlede kulturbevillinger, hvis man medregner bidragene fra det offentlige.
  • Fondene bevilgede 3 mio. kr. til kunsthåndværk, hvilket svarer til mindre end 1 % af fondsbevillingerne til kultur og til 21 % af de samlede kulturbevillinger, hvis man medregner bidragene fra det offentlige.
  • Litteratur og bøger modtog 42 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til 2 % af fondenes bevillinger til kultur og til 14 % af de samlede kulturbevillinger, hvis man medregner bidragene fra det offentlige.

Kilder