De 200 største fonde stod for 95 % af de 17,1 mia. kr., der blev uddelt til almennyttige formål i 2017. Til gengæld stod de små og mellemstore fonde for 56,2 % af antallet af bevillinger.

4.629 fonde og fondslignende foreninger bevilgede samlet 17,1 mia. kr. til almennyttige formål i 2017. Særkørsler foretaget af Danmarks Statistik for Fondenes Videnscenter viser, at de 200 største af fondene stod for 95 % af alle de bevilgede midler, svarende til 16,1 mia. kr. De resterende 4.429 fonde, der foretog almennyttige bevillinger i 2017, bevilgede de sidste 5 %, svarende til 909 mio. kr.

Analysen går dybere ned i Danmarks Statistiks tal, end det er blevet gjort tidligere. Tallene understøtter billedet af, at det er relativt få store fonde, der fylder mest i det filantropiske landskab, når man ser på hvor mange penge, der blev bevilget.

Tallene viser til gengæld også, at det er de små og mellemstore fonde og fondslignende foreninger, der foretager de fleste af bevillingerne. Ud af de i alt 87.263 bevillinger, der blev foretaget i 2017, blev hele 49.065 – eller 56,2 % – bevilget af de små og mellemstore fonde.


Kilder

Danmarks Statistiks fondsstatistik samt særkørsler foretaget for Fondenes Videnscenter