Nyhed

Kontorassistent søges til Fondenes Videnscenter

Har du lyst til at være del af en ny medlemsforening og videnscenter, hvor du bliver et af vores ansigter udadtil i den daglige kontakt med medlemmerne og en vigtig del af organisationens rygrad. Så send os en ansøgning.

Vi leder efter en kollega med omkring 2 års erfaring fra en administrativ stilling eller lignende frivillige aktiviteter. Det er en fordel, hvis du har arbejdet som sekretær eller PA.

Det er vigtigt, at du trives med at skifte mellem at supportere andre og at tage initiativ og arbejde selvstændigt. Samt at du sætter pris på en dagligdag, hvor der lægges vægt på høj kvalitet. Såvel når det gælder administrativt arbejde, planlægning og afvikling af netværksmøder og seminarer, som når det gælder medlemsbetjening, daglig mødeopfølgning og vedligeholdelse af data i vores CRM-system.

Til gengæld kan vi tilbyde en god og spændende arbejdsplads, hvor vi med godt humør hjælper hinanden og løser opgaverne i tætte dialoger og samarbejde.

Vi er i færd med at implementere CRM’et Salesforce, og systemet bliver et vigtigt omdrejningspunkt for det daglige arbejde. Hvis du er vant til at bruge lignende digitale løsninger i dit arbejde, vil det være en fordel.

Der er tale om en nyetableret stilling på 20-25 timer om ugen.
Du vil referere til sekretariatschefen.

Dine arbejdsopgaver
Vi har en alsidig og meget aktiv hverdag, og da vi er en lille organisation, vil du blive involveret i det meste af, hvad vi foretager os. Hovedopgaverne er:

  • Administrative opgaver i forbindelse med organisationens drift, primært i digitale værktøjer
  • Medlemsservice og henvendelser via mail og telefon
  • Assistere sekretariatschefen i det daglige arbejde
  • Planlægning og gennemførelse af møder og arrangementer

Læs mere om opgaverne og vores ønsker til ansøgerprofil i Jobbeskrivelsen
Send din ansøgning til mail: her@fondenesvidenscenter.dk

Vi tager interviews, efterhånden som ansøgninger kommer ind – så send din ansøgning snarest. Ansættelsesstart efter aftale.

Om Fondens Videnscenter
Fondenes Videnscenter er sat i verden for at styrke videndeling og samarbejder mellem almennyttigt uddelende fonde og foreninger, og for at bidrage med viden om deres arbejde i Danmark. Foreningen blev stiftet i 2017 og har aktuelt 41 medlemmer.

Fondenes Videnscenter er en lille organisation med tre faste medarbejdere og enkelte studentermedhjælpere. Vi har mange eksterne kontaktflader til bl.a. vores medlemmer, vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, medier o.a.

Vi har tre hovedaktiviteter, der er omdrejningspunkt for det daglige arbejde:

  • Vi indsamler og analyserer viden om fondenes og deres arbejde
  • Vi formidler viden til vores medlemmer og det øvrige samfund
  • Vi er et ’mødested’ der giver vores medlemmer let adgang til ny viden og vidensdeling samt netværk med andre fonde