Har du mod på et spændende vikariat på 3 måneder? Og har du en stærk naturfaglig og pædagogisk profil med undervisning i biologi, geografi eller fysik/kemi på udskolingsniveau eller natur/teknologi på mellemtrinnet? Har du mod på at blive en del af det team, som bringer LIFEs undervisningsforløb ud til skoler, klasser og elever i Region Nordjylland? Så har vi en enestående jobmulighed til dig, da vi søger en vikar til vores Team Nord.

LIFE Fonden tilbyder undersøgelses¬baserede og virkelighedsnære naturfagsforløb for grundskolen og ungdomsuddannelser i hele Danmark, som skal styrke den naturvidenskabelige og teknologiske dannelse og uddannelse hos børn og unge. Du bliver en del af Undervisningsafdelingen med 40 dygtige underviserkollegaer, fordelt med et stort team i LIFE Campus i Lyngby samt fire mindre teams, der er tilknyttet de regionale afdelinger i henholdsvis Odense, Aalborg, Århus og Vordingborg. Vi har brug for en vikar i 3 mdr. til vores regionale afdeling i Aalborg, der dækker hele Region Nordjylland med et Mobil Lab.

Jobbet
Vi har brug for en vikar 3 dage om ugen i 3 mdr. til at varetage LIFE Lab undervisning af elever og klasser, der har gennemført vores LIFE undervisningsforløb. Du vil sammen med en kollega stå for undervisning af elever i LIFE Mobil Lab i hele regionen.
Undervisningsopgaven med Mobil Lab vil foregå primært i Region Nordjylland og kan indebære længere arbejdsdage med en del transport. Undervisningsopgaven kræver, at du selv kan stille bil til rådighed mod kørselsgodtgørelse.
Stillingen er en tidsbegrænset på 3 mdr. med mulighed for forlængelse. Den ugentlige arbejdstid vil være 22 timer, svarende til 3 dage om ugen.

Din profil
Først og fremmest er du underviser, og du er fagligt, pædagogisk og didaktisk solidt forankret. Du drives af undervisningssituationen, hvor du kan skabe rammen for elevernes læring – både forstået som faglige kompetencer, motivation og interesse. Du trives som klasserumsleder og i arbejdet med at skabe relationerne til elever og dine medundervisere.

Vi lægger vægt på, at du er initiativrig, selvstændig og trives ved at arbejde i forpligtende arbejdsfællesskaber med fælles mål og rollefordeling bestemt af opgaven. Desuden besidder du stærke samarbejdsevner og er god til at etablere og opretholde relationer, også når arbejdstempoet er højt.

Vi forventer, at du har:
En læreruddannelse eller anden videregående uddannelse med undervisningsfagskompetencer i biologi, geografi og/eller fysik/kemi, eventuelt natur/teknologi. Undervisningserfaring i grundskolen på mellem- og sluttrin inden for udskolingens naturfag vil være en fordel, men vi tager også gerne imod nyuddannede skolelærere.

At arbejde hos LIFE
Vi tilbyder en engageret og professionel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vores kolleger trives, bliver udfordret og har muligheder for at udvikle deres potentiale. En karriere hos LIFE giver dig mulighed for at være med til:

  • At udvikle og opbygge et nyt, landsdækkende undervisningsinitiativ, der tilbyder undersøgelsesbaserede og virkelighedsnære naturfagsforløb til grundskolen og ungdomsuddannelser
  • At sætte helt nye standarder for anvendelsesorienteret og eksperimenterende naturfagsundervisning i Danmark og internationalt
  • At bygge broer til nøgleaktører på STEM-området og undervisere på tværs af uddannelsessektoren, så man i fællesskab kan styrke interessen for naturfag og højne niveauet for naturfagsdidaktik
  • At blive en del af et dedikeret team, der brænder for undervisning, naturfag og uddannelse

Interesseret? Så send en ansøgning
Lyder stillingen som noget for dig, bedes du sende ansøgning og CV, eksamensbeviser og andre relevante papirer elektronisk ved at klikke her. 

Ansøgningsfristen er den: 03/07/2024. Vi ser gerne, at du begynder hos os den 1. august 2024.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Teamleder, Lene Møller Vestergaard, telefon 2860 7196 eller Undervisningschef, Jon Gade, telefon 4172 7933.

Om LIFE Fonden
LIFE Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. LIFE Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning, og at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE. Kernen i LIFE er vores naturfaglige undervisningsforløb – LIFE Forløb – hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s verdensmål. Alle LIFE Forløb er udviklet hos LIFE i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsinstitutioner.

LIFE Fonden kan desuden støtte uddannelses- og forskningsinitiativer inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik. LIFE Fonden kan også yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.

Ansættelsen foregår i det helejede datterselskab LIFE A/S, der udvikler og leverer naturfaglige undervisningsforløb. LIFE Fonden uddeler undervisningsforløbene som bevillinger til skoler og ungdomsuddannelser.

LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden. 

Læs mere om LIFE.