Velliv Foreningen søger direktør til NECTO

NECTO er et nyt initiativ for mental sundhed i arbejdslivet, der skal medvirke til at virkeliggøre vores ambition om at bygge bro mellem forskningsviden og indsatser for mental sundhed på arbejdspladserne. NECTO bliver et uafhængigt initiativ med egen bestyrelse og ledelse. Velliv Foreningen søger nu en direktør til initiativet.

Som Nectos nye direktør bliver du leder for og ansætter selv medarbejderne til det sekretariat, I skal etablere og få til at skabe resultater. Samtidig er du Nectos ansigt ude hos jeres eksterne samarbejdspartnere. Her etablerer du netværk, knytter bånd, inspirerer og faciliterer. Sammen med dit team udvikler du innovative projekter, som skaber konkrete værktøjer, som kommer til at højne den mentale sundhed hos danske SMV’er.

Det betyder, at du deler din tid mellem:

  • Ledelse af foreningen og medarbejderne,
  • Opbygning og pleje af relationer og sikring af videndeling
  • At facilitere og understøtte, at der bliver udviklet og søsat konkrete projekter og målrettede netværksaktiviteter til gavn for SMV’erne og som Necto understøtter finansielt.