Undervisere med fokus på naturfagene i grundskolen
Vil du stå for at undervise elever i LIFEs undervisningsforløb?

Har du en stærk naturfaglig og pædagogisk profil og erfaring med undervisning i biologi, geografi og fysik/kemi på udskolingsniveau eller natur/teknologi på mellemtrinet? Har du mod på blive en del af det team, der bringer LIFEs undervisningsforløb ud til alle landets skoler, klasser og elever? Så har vi en enestående jobmulighed til dig.

LIFE Fonden står bag det landsdækkende undervisningsinitiativ, der tilbyder undersøgelses­baserede og virkelighedsnære naturfagsforløb for grundskolen og ungdomsuddannelser i hele Danmark og derigennem styrke niveauet for anvendelsesorienteret, eksperimenterende naturfagsundervisning.

Det sker i et tæt samarbejde med de naturfagsdidaktiske miljøer, undervisere og andre nøgleaktører, der arbejder for at styrke den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse hos børn og unge. Vores undervisningsforløb bliver designet af vores udviklingskonsulenter, og vi har nu brug for flere kollegaer til at undervise i forløbene. Vi holder til i LIFE Campus i Lyngby, der danner ramme om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

Jobbet
Vi har brug for 2 undervisere til undervisning i LIFE Lab og vejledning af elever og lærere, der bruger LIFEs undervisningsforløb.

Som underviser vil din primære opgave være at varetage LIFE Lab undervisning af elever og klasser, der har gennemført vores undervisningsforløb. Du vil stå for LIFE Lab undervisning af elever på LIFE Campus i Lyngby og LIFE Mobil Lab, samt bidrage til vejledning og workshops for lærere ift. brug af undervisningsforløb.

Undervisningsopgaven i LIFE Mobil Lab vil primært foregå i Region Sjælland og i Region Hovedstaden og vil nogle dage betyde lange arbejdsdage og undertiden med behov for overnatning ved undervisningsstedet.

Undervisningsopgaven kræver, at du selv kan stille bil til rådighed, så du kan møde op om morgenen på en skole i regionen.

Endvidere kan dine arbejdsopgaver omfatte bidrag til:

  • Repræsentation af LIFE Fonden ved konferencer, eksterne møder, events mv.
  • Gennemførelse af workshops for naturfagslærere og -studerende m.fl.
  • Intern kompetenceudvikling og feedback

Din profil
Først og fremmest er du underviser. Du er fagligt, pædagogisk og didaktisk solidt forankret. Du drives af undervisningssituationen, hvor du kan skabe rammen for elevernes læring – både forstået som faglige kompetencer, motivation og interesse. Du trives som klasserumsleder og i arbejdet med at skabe relationerne til elever og dine medundervisere.

Vi lægger vægt på, at du er initiativrig, selvstændig og trives ved at arbejde i forpligtende arbejdsfællesskaber med fælles mål og rollefordeling bestemt af opgaven. Desuden besidder du stærke samarbejdsevner og er god til at etablere og opretholde relationer, også når arbejdstempoet er højt.

Vi forventer, at vores nye underviser har:

  • En læreruddannelse med undervisningsfagskompetencer i biologi, geografi og/eller fysik/kemi, eventuelt natur/teknologi.
  • Undervisningserfaring i grundskolen på mellem- og sluttrin inden for udskolingens naturfag
  • Erfaring med udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb inden for udskolingens naturfag

Det er en fordel, hvis du har erfaring med udviklingsprojekter på naturfagsområdet. Det er også et plus, hvis du har suppleret din læreruddannelse med fx vejlederuddannelse, Pædagogisk Diplomuddannelse inden for almen- eller fagdidaktik eller lignende.

At arbejde hos LIFE
Vi tilbyder en engageret og professionel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vores kolleger trives, bliver udfordret og har muligheder for at udvikle deres potentiale. En karriere hos LIFE giver dig mulighed for at være med til:

  • At udvikle og opbygge et nyt, landsdækkende undervisningsinitiativ, der tilbyder undersøgelsesbaserede og virkelighedsnære naturfagsforløb til grundskolen og ungdomsuddannelser
  • At sætte helt nye standarder for anvendelsesorienteret og eksperimenterende naturfagsundervisning i Danmark og internationalt
  • At bygge broer til nøgleaktører på STEM-området og undervisere på tværs af uddannelsessektoren, så man i fællesskab kan styrke interessen for naturfag og højne niveauet for naturfagsdidaktik
  • At blive en del af et dedikeret team, der brænder for undervisning, naturfag og uddannelse

Interesseret? Så send en ansøgning
Lyder stillingen som noget for dig, bedes du sende ansøgning og CV, eksamensbeviser og andre relevante papirer elektronisk ved at klikke på ”Apply now”.

Vi ser gerne, at du begynder hos os den 1. april 2023. Der er tale om 2 fuldtidsstillinger.

Ansøgningsfristen er den 29. januar 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 5 & 6, evt. 7.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Morten Sieling, Teamleder Campus via telefon +45 2076 5344 eller e-mail på mse@life.dk eller Jon Gade, Undervisningschef via telefon +45 4172 7933 eller e-mail jga@life.dk.

Om LIFE Fonden
LIFE Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. LIFE Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning, og at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE. Kernen i LIFE er vores naturfaglige undervisningsforløb – LIFE Forløb – hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s verdensmål. Alle LIFE Forløb er udviklet hos LIFE i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsinstitutioner.

LIFE Fonden kan desuden støtte uddannelses- og forskningsinitiativer inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik. LIFE Fonden kan også yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.

Ansættelsen foregår i det helejede datterselskab LIFE A/S, der udvikler og leverer naturfaglige undervisningsforløb. LIFE Fonden uddeler undervisningsforløbene som bevillinger til skoler og ungdomsuddannelser.

LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden. 

Læs mere om LIFE.