Studentermedarbejder til internationalt forskningsprojekt om medarbejderrepræsentation i virksomheder.

Vi søger en selvstændig, dygtig og organiseret studerende inden for samfundsvidenskab (gerne økonomi el.lign.) eller naturvidenskab (for eksempel datalogi), som har mindst 1½ år tilbage på studiet og kan arbejde ca. 15 timer om ugen. Ud over solidt kendskab til empirisk arbejde og faglige ambitioner vil følgende være en fordel:

  • Kendskab til brug af statistiske software-pakker (Stata, SAS, R el.lign.)
  • Erfaring med spørgeskemaundersøgelser og registerdata fra Danmarks Statistik
  • Interesse for og kendskab til arbejdsmarkedsøkonomi

Arbejdet vil dels bestå i udarbejdelse af en række selvstændige opgaver – herunder at bidrage til analyser, databearbejdning og udvikling af et omfangsrigt spørgeskema – samt at bistå arbejdsmarkedsøkonomer i deres analysearbejde. I analysearbejdet anvendes både mikrodata fra danske registre og samt data fra spørgeskemaundersøgelser. Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med dansk registerdata, samfundsvidenskabelig metode samt empirisk baseret forskning.

Som studentermedarbejder vil du være tilknyttet et nyopstartet dansk-tyskt forskningsprojekt om samspillet mellem forskellige former for medarbejderrepræsentation (bestyrelsesrepræsentation, samarbejdsudvalg og fagforeninger) i virksomheder i samarbejde med ROCKWOOL Fondens nyoprettede institut i Berlin.

ROCKWOOL Fonden udfører uafhængig forskning i relation til væsentlige udfordringer for økonomien, samfundet og velfærdsstaten i en global verden og har til formål at producere ny viden til at informere og højne standarden for den offentlige debat og skabe det bedst mulige grundlag for politikudformning.

Vi tilbyder et levende og internationalt arbejdsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adjunkt Casper Berg Lavmand Larsen på mail cbll.ccg@cbs.dk og professor Guido Friebel på mail gfriebel@wiwi.uni-frankfurt.de.

Med ansøgningen vedlægges karakterudskrift og CV. Ansøgningsfristen er 1. oktober med forventet start den 16. oktober. Stillingen kan søges via linket her.