Nordea-fonden skruer op for aktiviteter og antallet af uddelinger til projekter i Danmark, Grønland og på Færøerne. Fremover forventer vi at uddele 900 mio. kr. om året til gode liv. Fokus bliver på i endnu højere grad at understøtte det lokale engagement og de mange mindre foreninger. Samtidig øger vi støtten til større bygge- og anlægsprojekter med særligt blik for bæredygtighed. Dertil har vi brug for fem nye kolleger i hhv. vores uddelingsafdeling og sekretariat.

Som én af fem nye kolleger søger vi en seniorprojektkonsulent, der har solid erfaring med projekt- og porteføljeledelse inden for bygge- og anlægsprojekter. Så har du lyst til at arbejde med at understøtte og rådgive ansøgere og støttemodtagere i at nå i mål med deres almennyttige projekter, er Nordea-fonden måske det helt rigtige sted for dig. 

Erfaren rådgiver der er stærk på bygge- og anlægsprocesser 

Du vil få ansvar for bygge- og anlægsprojekter støttet inden for vores tre fokusområder i fondens uddelingsstrategi: ’Børn og unge godt på vej’, ’Lyst til at deltage’ og ’Ud i det fri’. I takt med et øget uddelingsomfang støtter fonden nu også kulturhuse, mødesteder, faciliteter i naturen og lignende. Det er typisk projekter, hvor renovering, omdannelse, anlæg eller nybyggeri danner ramme om stærke lokale fællesskaber. Af igangværende projekter kan nævnes: Doverodde Naturlandsby i Thisted, Hal 12 på Musicon i Roskilde, Kulturgrunden i Hornslet og SHORES på Langeland.

Hovedvægten i stillingen vil være opfølgning på projekter, efter projektet har modtaget støtte, men du kan også forvente at komme til at arbejde med rådgivning af ansøgere og behandling af ansøgninger. Et væsentligt element i stillingen er at bidrage til fondens arbejde med bæredygtighed og herunder, at projekterne er frontløbere, når det handler om bæredygtighed – den miljømæssige (E), sociale (S) og organisatoriske bæredygtighed (G): E, S og G.

Sikrer kvalitet og skaber fremdrift  

Du skal have lyst til at arbejde med et bredt felt af civilsamfundsorganisationer og offentlige institutioner, herunder særligt kommuner, der ofte indgår i et tværorganisatorisk samarbejde om projekter som f.eks. kulturhuse, attraktioner og andre former for mødesteder, der danner ramme om aktiviteter og fællesskaber for børn, unge og voksne.

Du skal særligt bidrage til at løfte følgende opgaver i fællesskab med kolleger i uddelingsafdelingen og øvrige afdelinger:

 • Være ansvarlig for en portefølje af bygge- og anlægsprojekter der ofte gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommuner, foreninger, rådgivere og andre fonde. Din rolle vil være at understøtte projektfremdrift og gennemførelse som beskrevet i ansøgningen og med tilknyttede betingelser for uddeling, fx opnåelse af relevante myndighedstilladelser eller gennemførelse af udbud.
 • Medvirke til at udvikle og implementere nye metoder for projektopfølgning og herunder arbejdet med og måling af bæredygtighed inden for både E, S og G.
 • Koordinere og samarbejde med kolleger, der arbejder med ansøgerdialoger og indstilling af projekter til behandling i fondens bestyrelse.
 • Øge kendskabet til fonden og projekter ved deltagelse i fondskonferencer, webinarer og støttede begivenheder i hele landet.
 • Rådgive ansøgere om muligheder for at søge om støtte. F.eks. gå i dialog med ansøgere og sagsbehandle og håndtere ansøgninger.
 • Være en respektfuld og opsøgende repræsentant for Nordea-fonden i samarbejde med eksterne og interne partnere samt løbende opbygge og vedligeholde relevante faglige netværk og samarbejdsrelationer.

Vores forventninger til dine faglige og personlige kompetencer

 • Er erfaren i projekt- og porteføljeledelse og har dokumenteret erfaring med at sikre fremdrift og resultater i projekter med mange aktører.
 • Har viden om byggeriets faser, økonomi, processer, klimaaftryk- og ressourceforbrug, og aftaleforhold, borger- og brugerinddragelse m.v.
 • Er effektiv, pålidelig og kan prioritere med øje for helheden.
 • Er en dygtig kommunikator, der mestrer den engagerende, mundtlige formidling og den præcise skriftlige fremstilling.

Som kollega og repræsentant for fonden er du:

 • En ambitiøs holdspiller, som tager ansvar og bidrager til et tværfagligt og respektfuldt internt samarbejde.
 • En lyttende og empatisk rådgiver og facilitator for fondens støttemodtagere og ansøgere, som samtidig evner at stille relevante kritiske og konstruktive spørgsmål.
 • Nysgerrig og evner med naturlig autoritet at sætte dig i interessenters sted og sikre fondens interesser og høj kvalitet i projektgennemførelse.

Den rigtige profil 

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse som f.eks. arkitekt, ingeniør eller anden akademisk uddannelse med mindst 5 års erhvervserfaring fx fra en rådgivervirksomhed, bygherreorganisation, kommune eller statslig organisation. Det er en fordel, hvis du har erfaring med certificeringer, lovkrav m.v. på bæredygtighedsområdet. Samtidig er et bredt kendskab til civilsamfundet og en personlig gennemslagskraft vigtige egenskaber, så du kan indgå i et tillidsfuldt og engageret samarbejde med kommende kolleger i hele administrationen og fondens ansøgere og støttemodtagere.

 Vær med til at skabe gode liv

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Men vi gør mere end at dele penge ud. Vi tager også ansvar for at dele læring og viden fra projekterne for dermed at inspirere og understøtte ansøgere og støttemodtagere i at lykkes med deres projekter. Du vil blive en del af Nordea-fondens uddelingsafdeling, der består af ni medarbejdere og to studentermedhjælpere.

I det daglige arbejde lægger vi vægt på godt samarbejde, en uhøjtidelig tone, og at vores indsats giver værdi for modtageren. Vores kultur er båret af et stærkt fællesskab baseret på tre værdier som det fælles udgangspunkt i samspillet med omverdenen og hinanden:

 • Respekt – bygger bro mellem mennesker
 • Engagement – skaber muligheder
 • Ordentlighed – et grundlag for tillid

I Nordea-fonden værner vi om vores fysiske arbejdsfællesskab som en kilde til at understøtte relationer og effektiv opgaveløsning på tværs. Der er mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage op til 1 dag om ugen.

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning senest 27. maj 2024 kl. 10.00.

Konsulentvirksomheden Genitor bistår i ansættelsesprocessen, og du skal derfor sende din ansøgning via link på Genitors hjemmeside www.Genitor.dk

Vi forventer at afholde første samtalerunde 4. og 6. juni og anden samtalerunde 27. juni. Kandidater, som går videre til anden samtalerunde, skal gennemføre et testforløb imellem de to samtalerunder.

Forventet tiltrædelse: 1. september 2024.

Søg stillingen her via Genitor

Yderligere information

Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte chefkonsulent i Genitor Berit Kjær Petersen på telefon 29494419 eller på mail bkp@genitor.dk eller Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden på cpm@nordeafonden.dk