Nordea-fonden skruer op for aktiviteter og antallet af uddelinger til projekter i Danmark, Grønland og på Færøerne. Fremover forventer vi at uddele 900 mio kr. om året til gode liv. Fokus bliver på i endnu højere grad at understøtte det lokale engagement og de mange mindre foreninger. Samtidig øger vi støtten til større bygge- og anlægsprojekter, med særligt blik for bæredygtighed. Dertil har vi brug for fem nye kolleger i hhv. vores uddelingsafdeling og sekretariat.

Projektkonsulent med kompetencer indenfor IT og data

Som én af fem nye kolleger søger vi en systematisk og struktureret projektkonsulent med kompetencer indenfor IT og data til en nyoprettet fuldtidsstilling i Nordea-fondens sekretariat. Du skal brænde for kontinuerligt at forbedre vores digitale løsninger, IT-setup og interne processer og løbende både supportere kollegaerne og ansøgere fra hele landet. Du vil få berøring med en bred palette af administrative opgaver i samspil med hele huset, og bl.a. blive superbruger af vores sagsbehandlingssystem (TAS). Du trives med rutinemæssige drifts- og mindre udviklingsopgaver, der understøtter fondens kerneydelser – og har en pragmatisk tilgang til at løse udfordringer af både mindre og større karakter.

Vi anser velfungerende og sikre IT-løsninger som en forudsætning for, at vi i fonden er gearet til, at kunne bidrage til flere gode liv i hele landet, og her får du en central rolle i vores fortsatte udvikling. Det gælder både de løsninger, som retter sig mod vores ansøgere, såvel som den interne IT og optimering af sagsgange, dataopsamling m.m. Du vil bl.a. løbende være i kontakt med vores IT-leverandører, og bidrage til rapportering på cybersikkerhed, udvikling af effektive løsninger samt supportere kollegaer og ansøgere i forhold til tekniske udfordringer.

Du skal kunne indgå naturligt i et mindre team, som løser en lang række forskelligartede opgaver på tværs af huset. Så hvis du kan introducere os for nye redskaber i Microsoft 365, er særligt skarp i projektstyringssystemer eller har en forkærlighed for rapportering i PowerBI, så er det et plus. Vi har ikke en forventning om, at du kan det hele, og du vil få en grundig oplæring i relevante systemer. Samtidig har vi også tilknyttet en ekstern IT-rådgiver/leverandør, som du kan kontakte ved behov.

Struktureret og løsningsorienteret

Du skal være en holdspiller, som trives med at arbejde med et bredt felt af større og mindre opgaver i et samspil med andre. Det er vigtigt, at du formår at tænke struktureret og løsningsorienteret – og at du naturligt tænker løsninger digitalt. Du forstår med andre ord det grundlæggende i de tekniske systemer og kan oversætte det til vores hverdag – i stort og småt.

Vores nye kollega skal særligt bidrage til at løfte følgende opgaver i fællesskab med sekretariatet og på tværs af fonden:

 • Daglig supportering af kollegaer og ansøgere i forhold til vores sagsbehandlingssystem, som du vil blive superbruger af.
 • Drifte og bidrage til opsætning af sagsbehandlings- og administrative systemer med henblik på løbende at forbedre og udvikle systemer, processer og arbejdsgange
 • Håndtering af en række IT-relaterede områder, herunder opfølgning på leverandørers arbejde med IT-sikkerhed og vores Microsoft 365-løsning, telefoni-setup, videreudvikling af digitale platforme m.m.
 • Bidrage til dataindsamling og husets løbende rapportering

Som kollega er du:

 • En ambitiøs holdspiller, som bidrager til et tværfagligt og respektfuldt internt samarbejde.
 • Analytisk, struktureret og vant til at arbejde med deadlines på tværs af skiftende og forskelligartede opgaver
 • God til at prioritere og eksekvere
 • En der kan lide at løse tekniske udfordringer for og med andre.
 • Indstillet på i fællesskab med øvrige kollegaer i sekretariatet at bidrage til at løse administrative- og serviceorienterede opgaver, som en naturlig del af dit arbejde

Den rigtige profil

Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne med et par års erhvervserfaring med opgaveløsning inden for det digitale område f.eks. som superbruger af et sagssystem eller lignende. Du har et godt kendskab til cybersikkerhed og tekniske løsninger – herunder dataindsamling. Det er en fordel, hvis du har erfaring med foreningslivet og kendskab til arbejdet med frivillige og civilsamfund, da forståelse for ansøgerperspektivet er vigtigt, både i arbejdet internt i administrationen og i vores arbejde med ansøgere og støttemodtagere.

Nordea-fonden som arbejdsplads

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Årligt uddeler vi ca. 900 mio. kr. til over 3.000 projekter over hele landet – lige fra Street Hubs i Faaborg-Midtfyn Kommune til madpakkehuse i Brovst og spillertrøjer til fodboldklubben i Maribo. Men vi gør mere end at dele penge ud. Vi lægger også stor vægt på at dele læring og viden fra projekterne for dermed at inspirere og understøtte støttemodtagere og nye ansøgere til endnu bedre at lykkes med deres projekter.

Du vil blive en del af Nordea-fondens sekretariat, der pt. består af 5 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere. Sekretariatet vil fremadrettet bestå af 8 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere.

I det daglige arbejde lægger vi vægt på godt samarbejde, en uhøjtidelig tone, og at vores indsats giver værdi for modtageren. Vores kultur er båret af et stærkt fællesskab baseret på tre værdier som udgør det fælles udgangspunkt i samspillet med omverdenen og hinanden:

 • Respekt – bygger bro mellem mennesker
 • Engagement – skaber muligheder
 • Ordentlighed – et grundlag for tillid.

I Nordea-fonden værner vi om vores fysiske arbejdsfællesskab som en kilde til at understøtte relationer og effektiv opgaveløsning på tværs. Der er mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage op til 1 dag om ugen.

Stillingen

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. september 2024.

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning senest 27. maj 2024 kl. 10.00.

Konsulentvirksomheden Genitor bistår i ansættelsesprocessen, og du skal derfor sende din ansøgning via et link på Genitors hjemmeside www.Genitor.dk

Vi forventer at afholde første samtalerunde 6. juni og anden samtalerunde 25. el. 26. juni. Kandidater, som går videre til anden samtalerunde, skal gennemføre et testforløb imellem de to samtalerunder.

Forventet tiltrædelse: 1. september 2024.

Søg stillingen via Genitor her

Yderligere information

Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Mia Hvilshøj chefkonsulent i Genitor på telefon 22451576 eller på mail mihv@genitor.dk eller Henning Dam Heebøll, sekretariatschef i Nordea-fonden på hdh@nordeafonden.dk