Nordea-fonden skruer op for aktiviteter og antallet af uddelinger til projekter i Danmark, Grønland og på Færøerne. Fremover forventer vi at uddele 900 mio kr. om året til gode liv. Fokus bliver på i endnu højere grad at understøtte det lokale engagement og de mange mindre foreninger. Samtidig øger vi støtten til større bygge- og anlægsprojekter, med særligt blik for bæredygtighed. Dertil har vi brug for fem nye kolleger i hhv. vores uddelingsafdeling og sekretariat.

Som et led i denne opjustering søger vi to projektkonsulenter til arbejdet med vores lokale og regionale uddelinger i Nordea-fondens sekretariat. For begge stillinger gælder det, at du kommer til at gøre en forskel for mange ansøgere over hele landet, der søger midler til mindre projekter. Du skal have en struktureret tilgang, kunne sagsbehandle, rådgive og følge op på en stor portefølje af projekter. Vi ser derfor gerne, at du har erfaring med sagsbehandling, rådgivning og projektopfølgning.

Nordea-fonden som arbejdsplads 

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Årligt uddeler vi ca. 900 mio. kr. til over 3.000 projekter over hele landet – lige fra Street Hubs i Faaborg-Midtfyn Kommune til madpakkehuse i Brovst og spillertrøjer til fodboldklubben i Maribo. Men vi gør mere end at dele penge ud. Vi lægger også stor vægt på at dele læring og viden fra projekterne for dermed at inspirere og understøtte støttemodtagere og nye ansøgere til endnu bedre at lykkes med deres projekter.

Begge profiler vil blive en del af Nordea-fondens sekretariat, der pt. består af 5 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere. Sekretariatet vil fremadrettet bestå af 8 medarbejdere og 2 studentermedhjælpere.

I det daglige arbejde lægger vi vægt på godt samarbejde, en uhøjtidelig tone, og at vores indsats giver værdi for modtageren. Vores kultur er båret af et stærkt fællesskab baseret på tre værdier som det fælles udgangspunkt i samspillet med omverdenen og hinanden:

 • Respekt – bygger bro mellem mennesker
 • Engagement – skaber muligheder
 • Ordentlighed – et grundlag for tillid.

Struktureret og systematisk

Vi søger to projektkonsulenter, der er i stand til at understøtte vores lokale ansøgere og støttemodtagere og sikre at deres projekter får den bedst mulige behandling inden for rammerne af uddelingsstrategien i Nordea-fonden.

For begge stillinger gælder, at du skal være en holdspiller, som har lyst til at arbejde med et bredt felt af større og mindre foreninger, lokalråd og bylaug, NGO’er og offentlige institutioner. Det er vigtigt, at du har goderelationelle evner og mestrer den engagerende, mundtlige formidling og den præcise skriftlige fremstilling. Du trives med periodiske og rutinemæssige driftsopgaver, du overholder deadlines og kan fordybe dig, som værende tre afgørende faktorer for, at vi får leveret på kerneopgaven.
Profil 1 – fokusområde Liv i det lokale:

Du skal særligt bidrage til at løfte følgende opgaver i fællesskab med sekretariatet og øvrige afdelinger:

 • Understøtte driften af fokusområdet Liv i det lokale, som indebærer vurdering, indstilling og håndtering af op mod 3.000 lokale ansøgninger årligt
 • Rådgivning og opfølgning på lokale projekter i forhold til projektændringer og besvarelse af generelle henvendelser
 • Bidrage til fortsat udvikling af støtteområdet, herunder efterse og effektivisere interne arbejdsgange

Profil 2 – puljer:

 • Fortsat drift og effektivisering af vores puljearbejde, hvor du bl.a. på sigt selvstændigt vil have ansvar for en række puljer og projektlede forløbet fra start til slut. Herunder vurdere, kvalificere, prioritere og skriftligt indstille projekter løbende.
 • Følge op på støttede projekter ifht. projektændringer, budget-afvigelser og generelle henvendelser
 • Sikre et struktureret overblik over igangværende puljer

For begge profiler gælder det, at du også indgår i at:

 • Sikre løbende overblik over uddelinger, bidrage til ansøger-analyser og kommunikative indsatser
 • Øge kendskabet til fonden ved at deltage i fundraisingdage, oplæg ude i landet og ved at rådgive telefonisk og på mail. Du skal forvente 10-15 rejsedage om året, men typisk med hjemkomst samme dag.
 • Bidrage til sekretariatets øvrige arbejde, som tæller en bred vifte af administrative og service-orienterede opgaver (ansvar for vores hovednummer, modtagelse af gæster, etc.)

Som kollega og repræsentant for fonden er du:

 • En ambitiøs holdspiller, som bidrager til et tværfagligt og respektfuldt internt samarbejde.
 • En lyttende og empatisk rådgiver og facilitator for ansøgere, som samtidig evner at stille relevante kritiske og konstruktive spørgsmål
 • Servicemindet og sætter en ære i at give alle gæster i huset en god oplevelse

De rigtige profiler

Vi forventer, at begge profiler har en relevant uddannelse og min. et par års erhvervserfaring.

For begge stillinger gælder det, at personlig gennemslagskraft er væsentligt, så du kan indgå i et samarbejde med kommende kolleger i hele administrationen og fondens ansøgere og støttemodtagere. Du vil få en grundig oplæring og introduktion til dine arbejdsopgaver.

I Nordea-fonden værner vi om vores fysiske arbejdsfællesskab som en kilde til at understøtte relationer og effektiv opgaveløsning på tværs. Der er mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage op til 1 dag om ugen.

Stillingen

Stillingerne er begge fuldtidsstillinger med tiltrædelse 1. september 2024.

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning senest 27. maj 2024 kl. 10.00.

Konsulentvirksomheden Genitor bistår i ansættelsesprocessen, og du skal derfor sende din ansøgning via et link på Genitors hjemmeside www.Genitor.dk

Vi forventer at afholde første samtalerunde 6. juni og anden samtalerunde 25. el. 26. juni. Kandidater, som går videre til anden samtalerunde, skal gennemføre et testforløb imellem de to samtalerunder.

Forventet tiltrædelse: 1. september 2024.

Søg stillingen via Genitor her

Yderligere information

Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Mia Hvilshøj chefkonsulent i Genitor på telefon 22451576 eller på mail mihv@genitor.dk eller Henning Dam Heebøll, sekretariatschef i Nordea-fonden på hdh@nordeafonden.dk.