Kontinuerlig modernisering af en velfungerende økonomifunktion

Med reference til direktøren vil du som Økonomi- & Administrationschef have det overordnede ansvar for alle økonomi- og regnskabsrelaterede opgaver i forbindelse med aktiviteterne i Hempel Fonden og Hempel Invest A/S. Det indebærer opgaver som regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af årsrapport og koncernregnskab, løbende optimering af driftsøkonomi og forretningsgange, løbende økonomi- og likviditetsstyring, processtyring af juridiske og skattemæssige spørgsmål samt GDPR, kontakter til banker og revisorer mm.

Den overordnede målsætning for stillingen er at udvikle en velfungerende økonomi- og regnskabsfunktion, hvor alle processer og aktiviteter fortsat er i compliance. Derudover forventes det, at personen bliver en værdifuld sparringspartner for hele sekretariatet i alle økonomiske anliggender. Det forventes, at der skal ansætte en yderligere ressource, som skal bistå den nye Økonomi- & Administrationschef i det daglige.

Læs hele opslaget her