Brænder du for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner? Kan du sætte dagsordener med afsæt i solide data og et stærkt børneperspektiv og udvikle skarpe kommunikations- og PA-strategier, der kan mobilisere forskellige aktører til handling? Så er du måske den nye PA- og kommunikationschef, som Egmont Fonden søger.

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Vi driver medievirksomhed og tager et samfundsmæssigt medansvar gennem vores almennyttige arbejde. Til det almennyttige arbejde søger vi en ny PA- og kommunikationschef. Vi arbejder for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030 jf. FN’s verdensmål nummer 4. Vi forsøger altid at tage barnets perspektiv. Social indignation er vores afsæt og har været det i over 100 år.

Med omkring 100 mio. kr. om året, viden, netværk og samarbejde med fondens kommercielle del arbejder vi for og med børn og unge i udsatte positioner. Det gør vi for at reducere læringsuligheden og frafaldet fra skole og ungdomsuddannelse.

Du bliver en del af fondens støtte- og bevillingsadministration. Den fungerer som ét team, der arbejder tæt sammen for at sikre, at børn og unge i udsatte positioner kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle har en høj faglighed, og vi arbejder sammen på kryds og tværs om velfærdsinnovation med afsæt i barnets perspektiv.

Projektleder, fagligt fyrtårn og kompetent formidler
Vi arbejder vidensbaseret og samarbejdsorienteret. Kommunikation er en hjørnesten i fondens almennyttige indsats. Ingen effekt uden synlighed – og ingen synlighed uden tydelig, positiv forandring for de børn og unge, som vi arbejder for! Vi er ambitiøse på PA- og kommunikationsområdet og lægger vægt på både at være ydmyge over for løsningen af de komplekse problemer, som vores børnemålgruppe har inde på livet, og modige – fordi det har disse børn netop behov for, at vi er. Derfor ønsker vi også at inddrage vores målgruppe aktivt og mest muligt i alt, hvad vi gør.

PA- og kommunikationschefen er ansvarlig for en række opgaver:

 • Udvikle strategier og mål på tværs af politik og kommunikation, der kan være med til at mobilisere forskellige aktører til handling. Dette inkluderer blandt andet lancering af en ny og ambitiøs strategi for fondens almennyttige indsats frem mod 2025, samt udarbejdelse af en ny kommunikationsstrategi og formulering af klare og ambitiøse KPI’er for PA- og kommunikationsindsatsen.
 • Projektledelse af den årlige Egmont Rapport, hvor vi indhenter ny viden, samarbejder tæt med både børne- og voksenrådgivere, sætter dagsordenen og investerer i forandring til gavn for børn og unge.
 • Fastlæggelse af mål for synlighed for fondens store partnerskaber samt løbende PA-indsats over for beslutningstagere på nationalt og lokalt niveau i både den offentlige sektor og i civilsamfundet.
 • Løbende rådgivning og sparring både om PA og kommunikation ift. vores bevillingsmodtagere og indad til over for kollegaerne i sekretariatet.
 • Faglig ledelse af og tæt parløb med fondens kommunikationskonsulent.
 • Sparring med direktøren om strategisk kommunikation og PA, herunder om større oplæg, møder og presselanceringer.

Du er spilfordeler og projektleder, fagligt fyrtårn og en kompetent formidler. Opgaverne er mange og mangeartede. På den samme dag kan du opleve at have kontakt med pressen, deltage i et PA-møde med en beslutningstager, rådgive en programchef om kommunikationsstrategien for et af fondens store partnerskaber og brainstorme om emnet for det kommende års Egmont Rapport.

Alle opgaver bliver løst i tæt samarbejde med kommunikationskonsulenten og med tæt faglig sparring fra Egmonts Communications and Public Affairs. Derudover er der i hverdagen et tæt samarbejde med de øvrige kollegaer i Støtte- og bevillingsadministrationen og med eksterne så som bevillingsmodtagere, samarbejdspartnere og pressen.

Erfaren kommunikationschef med journalistisk baggrund
Du har en journalistisk uddannelse krydret med bred erfaring fra mange forskelligartede organisationer og/eller en samfundsvidenskabelig suppleringsuddannelse. Alternativt har du en samfundsvidenskabelig uddannelse med adskillige års erfaring indenfor journalistisk arbejde og PA fra forskellige organisationer. Du har +10 års erfaring med at arbejde med journalistik, en bred vifte af kommunikations- og PA-opgaver samt med projektledelse og faglig ledelse.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer hos dig:

 • Forståelse for en fonds særlige samfundsmæssige rolle og de muligheder for at tage et samfundsmæssigt medansvar og skabe forandringer, som den afføder, samt en empatisk, lyttende og nysgerrig tilgang til vores målgruppe af børn og unge.
 • Politisk musikalitet og bred samfundsmæssig interesse, gerne med erfaring med mobilisering og skabelse af større samfundsforandringer.
 • Evne til at samarbejde med mange forskellige slags mennesker og mange forskellige typer af organisationer samt en løsningsorienteret tilgang til samarbejdet.
 • Strategisk forståelse og gode analytiske evner med afsæt i en strategisk tilgang til kommunikation samt en kreativ og nytænkende tilgang til kommunikation med blik for og erfaring med digitale muligheder.
 • Struktureret og effektiv med et stort overblik – men også blik for detaljen i ordvalg og visuelt udtryk.
 • Erfaring med projektledelse og leverandørstyring.
 • Personlig gennemslagskraft, høj integritet og gode kommunikationsevner på skrift og i tale – gerne også på engelsk (vores corporate language).
 • Kendskab til børne- og ungeområdet i Danmark og gerne i de øvrige skandinaviske lande er en fordel.

Bliv en del af Egmont Fonden!
Send os din ansøgning inden den 27. september 2021 ved at anvende ”apply now” knappen her på siden. Vi ser gerne, at du i din ansøgning tydeligt viser, hvordan du tidligere har været med til at skabe politiske forandringer i samarbejde med andre.

Hvis du har spørgsmål til rollen, er du velkommen til at kontakte direktør Henriette Christiansen på mail hc@egmontfonden.dk.

Arbejdsadressen er Vognmagergade 9, 1148 København K.

Ansøg jobbet her.