Vil du stå i spidsen for Egmont Fondens nye signaturprojekt for alvorligt syge unge kaldet SygtStærk?

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Vi driver medievirksomhed og tager et samfundsmæssigt medansvar gennem vores almennyttige arbejde for og med børn og unge i udsatte positioner. Vi søger en passioneret leder, som skal stå i spidsen for at igangsætte og udvikle Egmont Fondens nye, ambitiøse organisation.

Om signaturprojektet
Signaturprojektet er en strategisk afgørende satsning for Egmont Fonden i form af en stor og langsigtet investering. Ambitionsniveauet og forventningerne er derfor høje. Det starter som et projekt hos fonden, hvorefter det forventes at blive en selvstændig organisation efter to år.

Signaturprojektet er målrettet de ca. 55.000 unge mellem 12-24 år, som lever med en alvorlig kronisk sygdom. Som følge af sygdommen risikerer de unge at miste undervisning i stort omfang og samtidig have svært ved at tage del i fritidsaktiviteter og fællesskaber sammen med andre unge. Derudover viser data, at alvorligt syge unge har øget risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression. De unge falder mellem flere forskellige stole og får derfor ikke den støtte til livsmestring, som de har behov for.

På trods udfordringer og sygdom er de syge unge samtidig meget stærke deres alder taget i betragtning. Derfor har vi valgt navnet SygtStærk til Egmont Fondens nye signaturprojekt.

Visionen er, at alle alvorligt syge unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse og leve et godt liv på trods af deres sygdom. Projektet vil udvikle og teste en mentorordning, et peer-to-peer community og et livsmestringsprogram i 2023-2024. Det vil ske i tæt samarbejde med de unge fra målgruppen og med mange andre aktører, herunder Rigshospitalet, for derefter at skalere nationalt.

Om stillingen
Organisationen vil bestå af 4 medarbejdere, der alle rekrutteres samtidig. Du vil få personaleansvar for de tre og referere til direktøren for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration de første to år.

Som leder vil du blive ansvarlig for:

  • At lede etableringen af signaturprojektet samt styre organisationens udvikling og drift.
  • At skabe et godt fundament for den nye organisation med en åben og inspirerende arbejdskultur.
  • At involvere unge fra målgruppen i signaturprojektets udvikling.
  • At etablere frugtbare eksterne samarbejdsrelationer og internt med Egmont-koncernen.
  • At være overordnet ansvarlig og projektledende på de tre hovedaktiviteter – en mentorordning, peer-to-peer community og livsmestringsprogrammet.
  • At sikre, at der genereres data løbende, så der efter to år er klarhed over, hvilke aktiviteter der skaber værdi og skal skaleres.
  • At arbejde for en selvstændiggørelse af projektet og en bæredygtig forretningsudvikling på sigt.
  • At kommunikere signaturprojektet eksternt på mange forskellige kanaler og over for mange slags stakeholders.
  • At levere god økonomistyring og løbende orientere Egmont Fondens bestyrelse om signaturprojektets udvikling.

Din profil
Du er en erfaren, passioneret og dygtig projektleder. Du er en leder med en social iværksætterprofil, der arbejder struktureret, målrettet og strategisk. Har du har personaleledelseserfaring og erfaring fra sundheds-, uddannelses- eller socialområdet, er det en fordel.

Du har flair for at tænke i koncept- og forretningsudvikling, og økonomistyring er en naturlig del af din værktøjskasse. Du er handlekraftig og ydmyg på samme tid og har en dyb forståelse for udviklingsprocesser på flere organisatoriske niveauer, herunder dialoger med stakeholders.

Dine formidlingsevner er i top, og du er god til at udvikle nye relationer. Du trives både på direktionsgangen og hospitalsgangen i direkte samspil med de unge, hvor du formår at skabe en tillidsfuld relation. Du har en dyb respekt for de unges stemme og har en brugerdrevet tilgang til udviklingsprocesser.

Du har formentlig en kandidatgrad og meget gerne erfaring med at drive komplekse indsatser, der involverer brugere/borgere og frivillige.

Ansøgning og kontakt
Vi går efter at besætte stillingen hurtigst muligt. Stillingen er ikke tidsbegrænset, da vi forventer, at signaturprojektet fortsætter efter de to år, ligesom det har været tilfælde med Egmont Fondens tidligere signaturprojekter. Stillingen er på fuld tid med løn, pension og ansættelse i henhold til funktionærloven og kvalifikationer. Vi har et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til balance mellem arbejde og fritid. Du kommer til at arbejde fra Egmonts hovedkvarter i Vognmagergade i København de første to år.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: programchef Louise Hvid Jensen på telefon 23307045 eller mail lj@egmontfonden.dk eller direktør Henriette Christiansen på telefon 25672370 eller mail hc@egmontfonden.dk.

Arbejdsadresse:
Vognmagergade 9
Copenhagen K, DK, 1148
Denmark

Ansøgningsfristen er den 29. januar 2023, og vi afholder samtaler løbende. Du bedes venligst ansøge via knappenher for at komme i betragtning til jobbet. Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail.