Vil du udvikle og facilitere livsmestringsforløb for alvorligt syge unge og være del af teamet bag Egmont Fondens nye signaturprojekt kaldet SygtStærk?

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Vi driver medievirksomhed og tager et samfundsmæssigt medansvar gennem vores almennyttige arbejde for og med børn og unge i udsatte positioner. Vi søger erfaren facilitator, som vil udvikle, facilitere og konceptualisere livsmestringsforløb og en mentorordning i Egmont Fondens nye, ambitiøse signaturprojekt.

Om signaturprojektet
Signaturprojektet er en strategisk afgørende satsning for Egmont Fonden i form af en stor og langsigtet investering. Ambitionsniveauet og forventningerne er derfor høje. Det starter som et projekt hos fonden, hvorefter det forventes at blive en selvstændig organisation efter to år.

Signaturprojektet er målrettet de ca. 55.000 unge mellem 12-24 år, som lever med en alvorlig kronisk sygdom. Som følge af sygdommen risikerer de unge at miste undervisning i stort omfang og samtidig have svært ved at tage del i fritidsaktiviteter og fællesskaber sammen med andre unge. Derudover viser data, at alvorligt syge unge har øget risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression. De unge falder mellem flere forskellige stole og får derfor ikke den støtte til livsmestring, som de har behov for.

På trods udfordringer og sygdom er de syge unge samtidig meget stærke deres alder taget i betragtning. Derfor har vi valgt navnet SygtStærk til Egmont Fondens nye signaturprojekt.

Visionen er, at alle alvorligt syge unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse og leve et godt liv på trods af deres sygdom. Projektet vil udvikle og teste en mentorordning, et peer-to-peer community og et livsmestringsprogram i 2023-2024. Det vil ske i tæt samarbejde med de unge fra målgruppen og med mange andre aktører, herunder Rigshospitalet, for derefter at skalere nationalt.

Om stillingen
Organisationen vil bestå af 4 medarbejdere, der alle rekrutteres samtidig. Du vil få det faglige ansvar for at udvikle, facilitere og konceptualisere livsmestringsforløbene og en mentorordning i SygtStærk. Du vil referere til lederen af signaturprojektet.

Som facilitator vil du blive ansvarlig for:

  • At udvikle og konceptualisere livsmestringsforløb og mentorordning med en ambitiøs og systematisk involvering af de unge i målgruppen.
  • At gennemføre og facilitere livsmestringsforløb med grupper af unge – herunder afholdelse af weekend camps.
  • At sikre, at livsmestringsforløb og mentorordning både er virkningsfuld for de unge og kan gennemføres med blik for drift, ressourcer og skalering.
  • At rekruttere, motivere og træne frivillige – blandt andet i forhold til udvikling af mentorordningen.
  • At indgå i et udviklende samspil med fagprofessionelle på Rigshospitalet m.fl.
  • At sikre løbende indsamling af data og dokumentation, som kan bruges som grundlag for konceptualisering.

Din profil
Du er først og fremmest en erfaren facilitator med en stor procesforståelse. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med facilitering af gruppeforløb for unge og/eller anden erfaring med målgruppen.

Som facilitator formår du at skabe et tillidsfuldt rum. Du har en metodisk værktøjskasse, som bygger på en narrativ og systemisk tilgang til udvikling. Her gør du også brug af din faglighed indenfor formidling, pædagogik og didaktik. Du har en dyb respekt for de unge og en grundlæggende nysgerrighed i forhold til at lytte til deres stemme samt en brugerdrevet tilgang til udvikling. Du er empatisk og kan opbygge gode relationer til unge, frivillige og samarbejdspartnere.

Du kan konceptualisere processer med øje for ressourcer, drift og skalering. Du er god til at planlægge og arbejde systematisk, herunder løbende dokumentere og sikre en ramme for dataindsamling i afprøvning og opsamling.

Du er eksekverende og initiativrig og kan lide både at planlægge, eksekvere og evaluere.

Du har højst sandsynligt en efteruddannelse i procesfacilitering oveni en relevant kandidat- eller professionsuddannelse. Derudover ser vi meget gerne, at du har erfaring med frivilligt arbejde enten selv eller som medarbejder i en organisation, der også består af frivillige.

Ansøgning og kontakt
Vi går efter at besætte stillingen hurtigst muligt. Stillingen er ikke tidsbegrænset, da vi forventer signaturprojektet fortsætter efter de to år, ligesom det har været tilfælde med Egmont Fondens tidligere signaturprojekter. Stillingen er på fuld tid med løn, pension og ansættelse i henhold til funktionærloven og kvalifikationer. Vi har et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til balance mellem arbejde og fritid. Du kommer til at arbejde fra Egmonts hovedkvarter i Vognmagergade i København de første to år.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: programchef Louise Hvid Jensen på telefon 23307045 eller mail lj@egmontfonden.dk eller direktør Henriette Christiansen på telefon 25672370 eller mail hc@egmontfonden.dk.

Arbejdsadresse:
Vognmagergade 9
Copenhagen K, DK, 1148
Denmark

Ansøgningsfristen er den 29. januar 2023, og vi afholder samtaler løbende. Du bedes venligst ansøge via knappen her for at komme i betragtning til jobbet. Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail.