Vil du udvikle og drive et nyt digitalt community for alvorligt syge unge, og være en del af teamet bag Egmont Fondens nye signaturprojekt kaldet SygtStærk?

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Vi driver medievirksomhed og tager et samfundsmæssigt medansvar gennem vores almennyttige arbejde for og med børn og unge i udsatte positioner. Vi søger en stærk profil, som kan drive et digitalt community og SoMe-aktiviteterne i Egmont Fondens nye, ambitiøse signaturprojekt, SygtStærk.

Om signaturprojektet
Signaturprojektet er en strategisk afgørende satsning for Egmont Fonden i form af en stor og langsigtet investering. Ambitionsniveauet og forventningerne er derfor høje. Det starter som et projekt hos fonden, hvorefter det forventes at blive en selvstændig organisation efter to år.

Signaturprojektet er målrettet de ca. 55.000 unge mellem 12-24 år, som lever med en alvorlig kronisk sygdom. Som følge af sygdommen risikerer de unge at miste undervisning i stort omfang og samtidig have svært ved at tage del i fritidsaktiviteter og fællesskaber sammen med andre unge. Derudover viser data, at alvorligt syge unge har øget risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression. De unge falder mellem flere forskellige stole og får derfor ikke den støtte til livsmestring, som de har behov for.

På trods udfordringer og sygdom er de syge unge samtidig meget stærke deres alder taget i betragtning. Derfor har vi valgt navnet SygtStærk til Egmont Fondens nye signaturprojekt.

Visionen er, at alle alvorligt syge unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse og leve et godt liv på trods af deres sygdom. Projektet vil udvikle og teste en mentorordning, et peer-to-peer community og et livsmestringsprogram i 2023-2024. Det vil ske i tæt samarbejde med de unge fra målgruppen og med mange andre aktører, herunder Rigshospitalet, for derefter at skalere nationalt.

Om stillingen
Organisationen vil bestå af 4 medarbejdere, der alle rekrutteres samtidig. Du vil få ansvar for at etablere og drive SygtStærks digitale community på eksisterende SoMe-platforme, som skal være et nationalt fællesskab for alvorligt syge unge på tværs af diagnoser. Du vil desuden skulle løse forskellige kommunikationsopgaver. Du vil referere til lederen af signaturprojektet.

Som community manager vil du blive ansvarlig for:

  • At etablere og drive SygtStærks digitale community, hvor de unge kan lære af og med hinanden
  • At være den der dagligt involverer, besvarer og interagerer med målgruppen digitalt
  • At teste forskellige features i det digitale community – samt koble det digitale fællesskab til fysiske events.
  • At understøtte, at frivillige kan bidrage til udvikling og drift af det digitale community.
  • At bidrage med kommunikation generelt i signaturprojektet – f.eks. i forhold til rekruttering af de unge til livsmestrings- og mentorforløb, vedligeholdelse af SygtStærks hjemmeside tilstedeværelse på sociale medier i samspil med en student samt udarbejde input til presseindslag.

Din profil
Du har en kommunikationsfaglig baggrund og også gerne erfaring fra mobilisering af unge som målgruppe. Du har konkret erfaring med community management og digital kommunikation (social media management) samt er vant til at arbejde med nye features, videoproduktion og grafiske virkemidler.

Du har en dyb respekt for de unge og en grundlæggende nysgerrighed i forhold til at lytte til deres stemme, stor empati og situationsfornemmelse samt en brugerdrevet tilgang til udvikling. Du kan sætte en god ramme for dialog i det digitale fællesskab, der sikrer, at de unge kan lære af og med hinanden.

Du har ligeledes flair for at arbejde med de mere brede kommunikationsopgaver som produktion af nyheder til presse, SoMe og hjemmeside. Du forstår derfor både at arbejde med kommunikation, der er engagerende og aktiverende. Dette med bevidsthed om både at skulle kommunikere til og med de unge som målgruppe samt øvrige interessenter omkring SygtStærk.

Som type er du eksekverende, tager initiativ og er god til at drive både dine egne opgaver og tage ansvar for tværgående opgaver i samspil med andre.

Ansøgning og kontakt
Vi går efter at besætte stillingen hurtigst muligt. Stillingen er ikke tidsbegrænset, da vi forventer, at signaturprojektet fortsætter efter de to år, ligesom det har været tilfælde med Egmont Fondens tidligere signaturprojekter. Stillingen er på fuld tid med løn, pension og ansættelse i henhold til funktionærloven og kvalifikationer. Vi har et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til balance mellem arbejde og fritid. Du kommer til at arbejde fra Egmonts hovedkvarter i Vognmagergade i København de første to år.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: programchef Louise Hvid Jensen på telefon 23307045 eller mail lj@egmontfonden.dk eller direktør Henriette Christiansen på telefon 25672370 eller mail hc@egmontfonden.dk.

Arbejdsadresse:
Vognmagergade 9
Copenhagen K, DK, 1148
Denmark

Ansøgningsfristen er den 29. januar 2023, og vi afholder samtaler løbende. Du bedes venligst ansøge via knappen her for at komme i betragtning til jobbet. Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail.