Projektledelse af digitale projekter på tværs i foreningen

Har du erfaring med projektledelse og er fortrolig med at kombinere dine analytiske evner med forretningsforståelse og gode kommunikations- og relationsskabende kompetencer?

 

Realdania ønsker at møde og kommunikere endnu bedre og personaliseret med sine pt. 180.000 medlemmer på baggrund af viden om behov og interesser. Det kræver en sikker koordinering og ledelse af forskellige projekter i foreningen som fx implementeringen af data warehouse og Power BI samt videreudvikling af et komplekst datalandskab med flere store systemer og visualisering af data.

Jobbet

Som projektleder i Foreningssekretariatet bliver du sammen med 8 kolleger – heraf projektledere, en dataspecialist og 3 studentermedhjælpere – ansvarlig for at videreudvikle medlemsdatabasen med integration af eksisterende datakilder, processer og relationer. Du skal herunder sikre, at medlemsadministrationens databehandling og processer fortsat opfylder persondataforordningens krav.

Du refererer til sekretariatschefen for Foreningssekretariatet.

Opgaverne vil bl.a. være at:

 • lede den fortsatte udvikling og drift af Dynamics 365 BC medlemsdatabasen herunder integration til de systemer, som anvendes og vil blive anvendt til behandling af medlemsdata i Realdanias system- og datalandskab. Hovedsystemerne er – ud over Dynamics 365 BC – CMS-systemet Sitecore og mailsystemet Marketo, så det er en fordel, hvis du har kendskab til disse eller tilsvarende systemer.
 • rapportere til en KPI-struktur for Foreningen og gennemføre løbende analyser for at muliggøre målstyring af tiltag og opfyldelse af KPI’er
 • levere analysearbejde på både strategisk, taktisk og operationelt niveau
 • lave kravsspecifikationer til eksterne leverandører på baggrund af workshops og projektplaner
 • koordinere implementeringen af DWH og Power BI på tværs i Realdania
 • holde dig orienteret om generel digital udvikling i markedet og for mulige projekter der kan understøtte vores aktiviteter og ultimativt Realdanias strategi

Hvem leder vi efter?

Digitale projekter og arbejdet med data bør være noget, der motiverer dig. Dette omfatter overblik over interne og eksterne systemer og data, udvikle processer og sikre korrekt og rettidig rapportering og sikre at disse opgaver sker i koordination med arbejdsgruppe, styregruppe og ift. foreningsstrategien.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse med tydelig fokus på IT, processer og projektstyring.

Du har minimum 2-3 års relevant erfaring med ERP- eller CRM-systemer – gerne fra en medlemsorganisation, men det kunne også være fra en kommerciel virksomhed, hvor du har været med til at styre og udvikle platforme til personaliseret kundekommunikation. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har arbejdet med systemer i Microsoft miljøet.
Vi forestiller os også at du:

 • er erfaren i digital projektledelse
 • er erfaren i brugen af business intelligence-værktøjer såsom Power BI
 • har nemt ved at sætte dig ind i ofte komplekse problemstillinger
 • er samarbejdsorienteret, ansvarsbevidst og helhedsorienteret – og kan løse opgaver selvstændigt såvel som i samarbejde med andre
 • er digitalt kyndig (i fx Microsoft DYN BC, Office, Jira) og engageret i at være med til at drive Realdanias digitaliseringsdagsorden

Vi vægter også, at du:

 • er initiativrig og opsøgende
 • er god til at skabe relationer, har gode samarbejdsevner og kan arbejde på tværs i organisationen via et godt internt netværk
 • har en interesse for Realdanias arbejdsområde – det byggede miljø
 • har gode formuleringsevner

Vi tilbyder

Vi er en arbejdsplads, der er præget af faglighed og kvalitet og af hjælpsomhed og gode kolleger. Vi har et aktivt miljø både fagligt og socialt, og vi har gode rammer om vores arbejde, en personaleforening med mange sociale aktiviteter, forsikringer, god frokostordning m.m.

Spørgsmål

Vi arbejder sammen med rekrutteringsvirksomheden KAR+CO, og har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte partner Christian Bonde på telefon 40 27 59 00.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 30. november 2023 via linket her.