Danmark står over for en omfattende omstilling inden for det byggede miljø. Overskriften er by-strategisk arealudvikling over hele Danmark med fokus på demografiske forskydninger, ændrede erhvervsstrukturer og bæredygtighed i bredeste forstand. Som chefkonsulent i Realdania By & Byg kommer du med helt forrest i denne udvikling, og vi har brug for din viden og faglige ekspertise, når Realdania By & Bygs kommende arealudviklingsprojekter skal udvikles.

Realdania By & Byg realiserer Realdanias mission gennem ejerskab af historiske ejendomme, udviklingsbyggeri og arealudvikling. Indtil videre er Realdania By & Byg i tæt partnerskab med danske kommuner engageret i fire spændende og skelsættende arealudviklingsprojekter. Projekterne er unikke og har til hensigt at skabe inspiration og være gode eksempler på den rette udvikling inden for det byggede miljø i Danmark.

Realdania By & Byg søger en chefkonsulent med arkitektfaglig baggrund, som vil blive en del af teamet for arealudvikling. Chefkonsulenten skal bidrage til at identificere og udvikle nye projekter i tæt samspil med relevante aktører såsom de danske kommuner eller andre interessenter. Ligeledes vil chefkonsulenten indgå i varetagelse af de løbende opgaver i de fire igangværende arealudviklingsprojekter.

Det er væsentligt, at den kommende chefkonsulent har erfaring med arealudvikling i større eller mindre skala, og at vedkommende har et strategisk mindset og samtidig kan omsætte visionerne til praktik.

LÆS MERE OM REALDANIA BY & BYG OG STILLINGEN SOM CHEFKONSULENT HER

ANSØG HER

Kontakt gerne udviklingsdirektør i Realdania By & Byg Anne Mette Rahbæk på tlf. 2347 0456 eller chefkonsulent i Genitor Mia Hvilshøj på tlf. 2245 1576 for at høre mere.

Ansøgningsfristen er søndag den 5. februar 2023.

Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2023.