Bestyrelsesmedlem

Steffen Nørgaard

Suppleant til bestyrelsen
Valgt på ordinær generalforsamling i februar 2019 for to år, frem til generalforsamlingen 2021
(f. 1953)

Stilling
Direktør Spar Nord Fonden

Tillidshverv
Næstformand i Musikkens Hus
Bestyrelsesformand i NOVI Innovation A/S
Bestyrelsesmedlem i Aalborg Universitetsfond.

Særlige kompetencer
Ledelse af finansiel virksomhed
Økonomi