Bestyrelsesmedlem

Jesper Nygård

Næstformand for bestyrelsen
Valgt på stiftende generalforsamling i december 2017 for tre år, frem til generalforsamlingen 2021

(f. 1961)

Stilling
Adm. direktør (CEO) Realdania

Nuværende større tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
  • Bestyrelsesmedlem i DAC (Dansk Arkitektur Center)
  • Bestyrelsesformand i Realdania By & Byg (tidligere Realdania By og Realdania Byg)
  • Medlem af Governing Council EFC

Særlige kompetencer

  • Stærkt netværk også politisk
  • Lang bestyrelseserfaring
  • Mere end 20-års CEO-erfaring
  • Samarbejde og proces