Bestyrelsesmedlem

Henrik Tvarnø

Bestyrelsesmedlem
Valgt på stiftende generalforsamling i december 2017 for to år, frem til generalforsamlingen 2020

(f. 1955)

Stilling
Direktør A.P. Møller Fonden siden 2008

Nuværende større tillidshverv

  • Ledelseserfaring som dekan, universitetsrektor og direktør for Folketinget.
  • Har bestyrelseserfaring som enten formand for eller medlem af en række bestyrelser (bl.a. Forskerparken Fyn, Det danske Institut i Rom, Forskerakademiet, Danmarks Grundforskningsfond, The Møller Centre i Cambridge, Mærskgården)
  • Formand for en række styregrupper og organisationer (bl.a. SVUF, Mifresta, Folketingets kunstudvalg)
  • Medlem af talrige nævn og udvalg (bl.a. Sokrates, FLUHU, SU, RKs int. udvalg)
  • Udvikling vedr fremtidigt Humanistisk Forskningscenter og Flygtningenævnet

Særlige kompetencer

  • Betydelig bestyrelses- og topledelseserfaring
  • Stærkt netværk på tværs af forskning, kultur, byggeri og det sociale område.