Bestyrelsesmedlem

Marianne Philip

(f. 1957)
Credit: Foto: Kromann Reumert
Foto: Kromann Reumert
Bestyrelsesmedlem

Marianne Philip (f. 1957)

Valgt for to år på generalforsamlingen 2020, frem til generalforsamlingen 2022

STILLING
Advokat og partner, Kromann Reumert
NUVÆRENDE STØRRE TILLIDSHVERV
  • Næstformand for bestyrelserne i Novo Nordisk Fonden, Bitten og Mads Clausens Fond (Danfoss Fonden) og Norli Pension Livsforsikring A/S
  • Formand for bestyrelserne i Scan Office A/S, Nordea Invest og Gerda & Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond)
  • Bestyrelsesmedlem i Kirsten og Peter Bangs Fond, Codan A/S, Codan Forsikring A/S, Brenntag Nordic A/S, Copenhagen Capacity, Fonden til Markedsføring og Erhvervsfremme i Region Hovedstaden og Axcelfuture
  • Formand for Komitéen for God Fondsledelse og medlem af Københavns Kommunes Erhvervsråd
SÆRLIGE KOMPETENCER
  • Erfaring med erhvervsjuridiske forhold, herunder selskabsretlige og fondsretlige emner
  • Erfaring med arbejde i bestyrelser