Bestyrelsesmedlem

Henrik Tvarnø

(f. 1955)
Credit: Foto: A.P. Møller Fonden
Foto: A.P. Møller Fonden
Bestyrelsesmedlem

Henrik Tvarnø (f. 1955)

Valgt for to år på generalforsamlingen 2020, frem til generalforsamlingen 2022

STILLING
Direktør A.P. Møller Fonden
NUVÆRENDE STØRRE TILLIDSHVERV
  • Ledelseserfaring som dekan, universitetsrektor og direktør for Folketinget.
  • Har bestyrelseserfaring som enten formand for eller medlem af en række bestyrelser (bl.a. Forskerparken Fyn, Det danske Institut i Rom, Forskerakademiet, Danmarks Grundforskningsfond, The Møller Centre i Cambridge, Mærskgården)
  • Formand for en række styregrupper og organisationer (bl.a. SVUF, Mifresta, Folketingets kunstudvalg)
  • Medlem af talrige nævn og udvalg (bl.a. Sokrates, FLUHU, SU, RKs int. udvalg)
  • Udvikling vedr fremtidigt Humanistisk Forskningscenter og Flygtningenævnet
SÆRLIGE KOMPETENCER
  • Betydelig bestyrelses- og topledelseserfaring
  • Stærkt netværk på tværs af forskning, kultur, byggeri og det sociale område.