Viden

Hvad siger vedtægten?

Alle almennyttigt uddelende fonde og foreninger har en vedtægt. Vedtægten bestemmer bl.a., hvad afkastet af formuen må bruges til, og skal godkendes af fondsmyndigheden. I vores faktaark kan du læse om, hvad vedtægten betyder for det almennyttige arbejde.

Klik på linket i boksen til højre for at hente faktaarket

 

Faktaarket er baseret på følgende kilder:

  • Lov om fonde og visse foreninger (fondsloven)
  • Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
  • Erhvervsstyrelsen
  • Civilstyrelsen
  • Fondshåndbogen 2019, PwC
  • www.denstoredanske.dk
  • Københavns Universitet, Det Juridiske Faktultet
  • Anbefalinger for God Fondsledelse