Viden

Anbefalinger for god fondsledelse

Siden 2014 har Komitéen for god Fondsledelse arbejdet for at styrke og udvikle ledelsen af danske fonde, bl.a. gennem en række anbefalinger vedrørende åbenhed og kommunikation, bestyrelsesopgaver og vederlag. I vores faktaark kan du læse, hvad anbefalingerne går ud på, hvad formålet er med dem, og hvor langt fondene er med at efterleve dem.

Det er en forudsætning for at blive medlem af Fondenes Videnscenter, at man forholder sig aktivt til alle anbefalingerne.

Klik på linket i boksen til højre for at hente faktaarket

 

Faktaarket er baseret på følgende kilder:
www.godfondsledelse.dk
Fondshåndbogen 2019, PwC
Lov om fonde og visse foreninger (fondsloven)
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder