Viden

Fondenes bevillinger i 2017

Almennyttige fonde og foreninger giver hvert år store bevillinger til projekter og aktiviteter i hele landet. I vores faktaark...

Anbefalinger for god fondsledelse

Siden 2014 har Komitéen for god Fondsledelse arbejdet for at styrke og udvikle ledelsen af danske fonde, bl.a. gennem...

Hvad siger vedtægten?

Alle almennyttigt uddelende fonde og foreninger har en vedtægt. Vedtægten bestemmer bl.a., hvad afkastet af formuen må bruges til,...