Viden

Hvad siger vedtægten?

Alle almennyttigt uddelende fonde og foreninger har en vedtægt. Vedtægten bestemmer bl.a., hvad afkastet af formuen må bruges til,...

Fondenes bevillinger i 2017

Almennyttige fonde og foreninger giver hvert år store bevillinger til projekter og aktiviteter i hele landet. I vores faktaark...

Anbefalinger for god fondsledelse

Siden 2014 har Komitéen for god Fondsledelse arbejdet for at styrke og udvikle ledelsen af danske fonde, bl.a. gennem...