Viden

Programchef til KFI Erhvervsdrivende Fond

Du kan læse hele jobopslaget her > Kontakt Det er Alexander Hughes, Executive Search Consultants, der står for rekrutteringen....

Tuborgfondet søger programchef (vikariat)

Du kan læse hele jobopslaget her > Frist for ansøgning Ansøgningsfristen er 25. september med forventede 1. samtaler i...

Analyse: Fondenes bevillinger i 2017

De 200 største fonde stod for 95 % af de 17,1 mia. kr., der blev uddelt til almennyttige formål...

Analyse: Fondenes kulturbevillinger i 2017

Kulturen er det område, der modtog næstflest midler fra de private fonde og fondslignende foreninger i 2017. De bidrog...

Kortlægning af europæiske fondes støtte til kunst og kultur

European Foundation Centre (EFC) har lanceret den første kortlægning af europæiske fondes kulturstøtte. Den viser bl.a., at 20 %...

Faktaark om Fondsdanmark

Det kan være svært at holde styr på det danske fondslandskab, fordi ordet ”fond” bruges til flere forskellige typer...

Quickguide til Fondenes Videnscenter

Fondenes Videnscenter har fået en ny strategi, der lægger sporene for vores arbejde de næste par år. I den...

Hvad siger vedtægten?

Alle almennyttigt uddelende fonde og foreninger har en vedtægt. Vedtægten bestemmer bl.a., hvad afkastet af formuen må bruges til,...

Faktaark om fondenes bevillinger i 2017

Almennyttige fonde og foreninger giver hvert år store bevillinger til projekter og aktiviteter i hele landet. I vores faktaark...

Anbefalinger for god fondsledelse

Siden 2014 har Komitéen for god Fondsledelse arbejdet for at styrke og udvikle ledelsen af danske fonde, bl.a. gennem...