Aktivitet

Tre fonde inviterer til seminar om den gode afrapportering

Fondene har et voksende ønske om at følge med i og følge op på resultaterne af de mange initiativer, de støtter. Men hvordan laver man den gode afrapportering? Og hvordan undgår fondene, at medarbejdere og ikke mindst bevillingsmodtagerne drukner i merarbejde?

Seminaret ”Den gode afrapportering – alternative strategier for vurdering af impact og opsamling af data” er arrangeret af Novo Nordisk Fonden, LEO Fondet og KR Foundation. Det henvender sig til såvel store som mindre fonde inden for alle støtteområder.

Baggrunden for seminaret er, at en række fonde og bevillingsmodtagere allerede er startet op på resultatopfølgning på forskellig vis. Men at der stadig er mange uafklarede spørgsmål, hvor det vil være værdifuldt at have dialog på tværs af fondene.

De tre fonde bag seminaret vil bl.a. dele erfaringer med forskellige former for afrapportering, samt om hvornår nogle former giver bedre mening end andre. Herunder vil de også præsentere deres arbejde med online-platformen Foundgood, der er udviklet specifikt for at hjælpe både fonde og modtagere med en systematisk og enkel måde at håndtere afrapportering på.

Præsentation af den digitale platform Foundgood
Stifter af Foundgood, adm. direktør Hanne Brinch, præsenterer platformen, der giver mulighed for at indsamle data på en ensartet måde på tværs af fonde og organisationer. Data, der på sigt kan give viden om resultater og impact og muliggøre mere transparens og vidensdeling. Ikke bare med tal og procenter, men med foto, video, gode historier – og bl.a. synliggøre, hvordan de enkelte initiativer støtter op om FN`s Verdensmål.

Platformen er udviklet med støttet fra Novo Nordisk Fonden, LEO Fondet, KR Foundation, Ole Kirk`s Fond og Lauritzen Fonden.

Tid og sted
Seminaret afholdes den 11. september kl. 14.00 til 17.00
Hos Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er derfor nødvendig.
Tilmeld dig via linket i højre side.

 

Dagsorden for seminaret (opdateres)
14.00-14.10    Velkomst
14:10-14.30    Hvorfor afrapportering?
14:30-15.00    Erfaringer med den gode afrapportering
15:00-15.30    Bevillingsmodtagernes perspektiv
15.30-15.40    Pause
15:50-16.20    Præsentation af Foundgood som fælles platform for fonde og modtagere
16:20-16.50    Paneldebat og spørgsmål fra salen
16:50-17.00    Afrunding
17.00-              Mulighed for at netværke