Aktivitet

Generalforsamling 2019

Sæt kryds i kalenderen den 28. februar, hvor Fondenes Videnscenter afholder ordinær generalforsamling.

Dagsorden for mødet sendes ud senest fire uger før mødet.

Hver fond eller forening kan møde op med to repræsentanter på generalforsamlingen. Hver medlemsfond har én stemme.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer.