Aktivitet

Seminar om kvalitetssikring af almennyttige rådgivningstilbud

RådgivningsDanmark inviterer den 13. marts fonde og andre bevillingsgivere til et seminar om arbejdet for at højne og sikre kvaliteten af sociale rådgivningstilbud

Når fonde og andre bevillingsgivere skal vælge, hvilke frivillige sociale organisationer, de skal etablere samarbejde med, rejser der sig en skov af muligheder. Det kan være vanskeligt på forhånd at vurdere kvaliteten af det arbejde, de forskellige organisationer udfører og søger penge til.

I Danmark findes der ingen regulering med eller minimumskrav for kvaliteten af almennyttige rådgivningstilbud. Derfor har RådgivningsDanmark udviklet en akkrediteringsordning, som kan gøre det nemmere for fonde og bevillingsgivere at vurdere kvaliteten af frivillige sociale organisationers arbejde.

På kvalitetsseminaret giver RådgivningsDanmark en introduktion til akkrediteringsordningen fra både et bevillingsgiver- og rådgivningsperspektiv.

Tid og sted
Seminaret finder sted onsdag den 13. marts 2019 kl. 9-11 i Energiens Hus på Vodroffsvej 59, 5. sal, lokale B, 1900 Frederiksberg.

Læs om arrangementet og se programmet på raadgivningsdanmark.dk

Om RådgivningsDanmark
Med akkrediteringsordningen vil RådgivningsDanmark synliggøre og sikre kvaliteten i rådgivningsbranchen til gavn for brugere af forskellige typer af rådgivning og andre aktører, der beskæftiger sig med rådgivning.

RådgivningsDanmark repræsenterer 47 organisationer, der alle tilbyder gratis, social rådgivning til mennesker i krise. Foreningens medlemmer tæller blandt andet Alkohol & Samfund, Børns Vilkår, Danner, GirlTalk.dk, headspace, Kræftens Bekæmpelse, Livslinien, LMS og Mødrehjælpen.