Flere medlemsfonde i Fondenes Videnscenter har taget initiativ til at etablere et fondsnetværk om sundhed. I netværket deler medlemmerne viden, giver gensidig faglig sparring og inspiration og har dialog om samarbejdsmuligheder til at udvikle fondenes arbejde. Netværket vil have primært fokus på sundhedsområdet og relevante temaer inden for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder trivsel.

Netværket er åbent for medlemmer af Fondenes Videnscenter.